โปรเจคฐานข้อมูลร้านขายยา

ID: R086

1,500 บาท

เหมาะสำหรับ: ปวช-ปวส

แพลตฟอร์ม: ระบบฐานข้อมูลด้วย Access


 

โปรเจคเขียนด้วย Microsoft Access  (ไมโครซอฟต์แอ็คเซส)

ไฟล์ที่จะได้รับคือ

รูปที่ใช้ในคู่มือ
Pic
สารบัญ.doc
บรรณานุกรม.doc
คู่มือ.doc
คำนำ.doc
Relationship.doc
Normalization.doc
E-R DrugStore.doc
DrugStore.mdb
Dictionary  DrugStore.doc