ลิขสิทธิ์และข้อตกลง

สินค้า(โปรเจคสำเร็คสำเร็จรูป) ที่โพสขายหน้าเว็บ คือโปรเจคที่เราเคยรับจ้างและมีส่วนร่วมในการเขียนโค้ดมีการตกลงกับลูกค้าเรื่องลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในตัวโปรเจค กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อแสดงหลักฐานในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อไป